Sie - 22
2017

Jak uczy się mózg?

Uczenie się
Uczenie się to powstawanie trwałych zmian w zachowaniu będących efektem doświadczenia. Owe zmiany, czyli ślady pamięciowe przechowywane są w układzie nerwowym w postaci
engramów.
Engram powstaje w oparciu o określone przeżycia i działanie konkretnych bodźców – jest zmianą stałą. I właśnie tworzenie nowych engramów i przekształcanie tych już istniejących jest istotą uczenia się.

 

Mechanizmy uczenia się:
nieasocjacyjne (oparte na jednym bodźcu)
asocjacyjne (klasyczne warunkowanie pawłowskie bodziec warunkowy-reakcja) i warunkowanie sprawcze kojarzenie określonych zachowań z nagrodą i karą, asocjacje przyczyna-skutek).
modelowanie i naśladowanie.
Uczymy się non-stop przez całe życie
Aktywny odbiór, selekcja i przetwarzanie informacji ze świata gwarantują powstawanie w mózgu nowych śladów pamięciowych. Podłożem tego wszystkiego jest plastyczność mózgu. Dzięki tej właściwości możliwe jest ciągłe budowanie nowych połączeń synaptycznych między komórkami nerwowymi.

 

Pamięć i jej rodzaje
1.
Pamięć sensoryczna
to pamięć zmysłów – trwa zaledwie do 0,5 sekundy a jej zadaniem jest maksymalny odbiór bodźców trafiających do nas za pomocą zmysłów.

2.
Pamięć krótkotrwała
– informacje przechowywane są do kilkunastu sekund. Czasowo zapamiętujemy dane zmysłowe (np. pamiętamy listę kilku słów przeczytanych w odpowiedniej kolejności). Tutaj także ma miejsce „obróbka” informacji pobranych z pamięci długotrwałej.

3.
Pamięć długotrwała
– trwały magazyn informacji, które mogą być przechowywane nawet przez całe życie. Zawiera całe zasoby naszej wiedzy, które w zależności od potrzeb możemy stamtąd „przenieść” do obszaru pamięci roboczej (krótkotrwałej)

Helena Balcerek